Ugglebo

Vårt arbete

Hur arbetar vi? 

Ugglebos vårdideologi bygger på ungdomens grundläggande behov av att kunna bo och vistas i en trygg och stödjande miljö. Med en liten personalgrupp att kunna knyta an till i en så hemlik miljö som möjligt ger det förutsättningar att skapa en grund för förändring.


Vårt behandlingsinnehåll består i huvudsak av omsorg, trygghet, bekräftelse, gränssättning och motivationsarbete. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt där fokus ligger på ungdomens positiva resurser och egenskaper.Personalen på Ugglebo har ett gott samarbete med skolorna i Malmöområdet och ser samarbetet som viktigt när det gäller ungdomens skolgång. Ugglebo har ingen familjebehandling men ser samarbetet med föräldrar och nätverk som mycket viktigt. Vi vill träffa placerande socialsekreterare var sjätte vecka tillsammans med ungdomen och föräldrar, för att gå igenom genomförandeplan och sätta nya mål. 


Ugglebo har det fulla ekonomiska ansvaret för ungdomen som är inskriven hos oss. Vilket betyder att vi står för mat, kläder, hygienartiklar, resor, fritidsaktiviteter mm. Vi ser gärna att ungdomen har kompisar, släkt eller andra närstående på besök.

Kontakta oss

Föreståndare : Jane Söder :

Platsförfrågan, direkt till boendet

HVB UB i Limhamn AB
Ugglegatan 20
216 17 Limhamn


Copyright © 2016 Ugglebo. 


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera