Ugglebo

Välkommen till Ugglebo!

Välkommen till Ugglebo HVB - hem, en trygg hemmiljö med vuxna som stöd. 

Ugglebo HVB är ett hem för vård eller behandling och vi tar emot ungdomar, flickor och pojkar, mellan 14 och 19 år. Vi i personalen på Ugglebo erbjuder boende, omsorg, struktur och trygghet åt ungdomarna som bor hos oss.


Genom att skapa goda relationer med ungdomen så finns det goda möjligheter för förändringsarbete.

HVB-hem-Limhamn
IMG_0036
IMG_0031
IMG_0024
IMG_0034

Vad är Ugglebo?

Ugglebo är ett litet HVB (Hem för vård eller boende) med en liten personalgrupp bestående av fyra heltidsanställda personal samt ett fåtal vikarier som täcker upp vid sjukdom och semester.


Vårt arbete

Hur arbetar vi?

Ugglebos vårdideologi bygger på ungdomens grundläggande behov av att kunna bo och vistas i en trygg och stödjande miljö. Med en liten personalgrupp att kunna knyta an till i en så hemlik miljö som möjligt ger det förutsättningar att skapa en grund för förändring.

Inflyttning & boende

Vad händer innnan man flyttar in? 

Utredande socialsekreterare ringer och frågar om plats samt beskriver ungdomen och problematiken. Handlar det om pågående missbruk eller kriminalitet säger vi nej direkt. Annars tas förfrågan upp vid nästkommande personalmöte, då vi i hela arbetsgruppen diskuterar om vi kan tillgodose den unges hjälpbehov och om den unge kan passa in i nuvarande ungdomsgrupp. Därefter bokar vi in ett studiebesök med socialsekreterare, ungdomen och i de fall det går den föräldrar eller närstående.

Ugglebo

Kontakta oss

Föreståndare : Jane Söder :

Platsförfrågan, direkt till boendet

HVB UB i Limhamn AB
Ugglegatan 20
216 17 Limhamn


Copyright © 2016 Ugglebo. 


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera